Príslušný volebný obvod: č. 5
Poslanci za obvod: Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Stanislav Hric, Adam Peciar, Mgr. Magdaléna Eliášová
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Neriešené podnety, Ulica Limbová ulica

Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-parkovanie-chýbajúce miesta

Juh - Ulica Limbová
17. decembra 2019 Komentáre5 Hodnotenie1
September 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Limbová-vandalizmus-rušenie nočného pokoja

Juh - Ulica Limbová
29. septembra 2019 Komentáre9 Hodnotenie4
November 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie a nepriechodný chodník

Juh - Ulica Limbová
25. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Osadenie stĺpikov pred nákupné centrum Limbová

Juh - Ulica Limbová
18. novembra 2018 Komentáre8 Hodnotenie0
September 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Doplnenie retardéru

Juh - Ulica Limbová
16. septembra 2018 Komentáre3 Hodnotenie2