Príslušný volebný obvod: č. 5
Poslanci za obvod: Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Stanislav Hric, Adam Peciar, Mgr. Magdaléna Eliášová
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Ulica Mikovíniho ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Juh - Ulica Mikovíniho
21. augusta 2022 Komentáre6 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Juh - Ulica Mikovíniho
14. augusta 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Juh - Ulica Mikovíniho
28. júla 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-stavby a budovy-prekračovanie limitov hluku

Juh - Ulica Mikovíniho
05. júla 2022 Komentáre0 Hodnotenie3
Apríl 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-znečisťovanie-vody

Juh - Ulica Mikovíniho
19. apríla 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-chodník-znečistený

Juh - Ulica Mikovíniho
08. marca 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-chodník-znečistený

Juh - Ulica Mikovíniho
02. januára 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
December 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Juh - Ulica Mikovíniho
07. decembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-kôš-poškodený

Juh - Ulica Mikovíniho
09. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Juh - Ulica Mikovíniho
26. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-Verejný poriadok-prekročenie limitov hluku

Juh - Ulica Mikovíniho
20. júla 2021 Komentáre4 Hodnotenie2
Jún 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-zvislá značka-chýbajúca

Juh - Ulica Mikovíniho
16. júna 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-zastávka MHD -chýbajúca

Juh - Ulica Mikovíniho
19. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Január 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Juh - Ulica Mikovíniho
31. januára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mikovíniho-osvetlenie-nefunkčné

Juh - Ulica Mikovíniho
01. novembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0