Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Ulica Konštantína Čulena ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Konštantína Čulena-strom-napadnutý

Východ - Ulica Konštantína Čulena
08. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Apríl 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Názov ulice

Východ - Ulica Konštantína Čulena
17. apríla 2018 Komentáre10 Hodnotenie0
September 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zlý stav vozovky na ulici K. Čulena

Východ - Ulica Konštantína Čulena
20. septembra 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné osvetlenie

Východ - Ulica Konštantína Čulena
21. júla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0