Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Dopravné značenie, Ulica Hlboká ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-priechod pre chodcov-chýbajúci

Východ - Ulica Hlboká
30. apríla 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Október 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčná signalizácia tlačidla

Východ - Ulica Hlboká
30. októbra 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
September 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodené dopravné značenie na lávke

Východ - Ulica Hlboká
03. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Značka uprostred chodníka pre nevidiacich

Východ - Ulica Hlboká
02. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Január 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dlhšia zelená na priechode

Východ - Ulica Hlboká
29. januára 2018 Komentáre11 Hodnotenie0
Október 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Posunutie odbočovacieho pruhu na križovatke

Východ - Ulica Hlboká
25. októbra 2017 Komentáre14 Hodnotenie0
August 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Svetelná križovatka Hlboká - Starohájska

Východ - Ulica Hlboká
28. augusta 2017 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravná značka

Východ - Ulica Hlboká
11. augusta 2017 Komentáre5 Hodnotenie0
Júl 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zrušenie priechodu

Východ - Ulica Hlboká
13. júla 2017 Komentáre25 Hodnotenie0
Máj 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Dopravná signalizácia

Východ - Ulica Hlboká
30. mája 2017 Komentáre11 Hodnotenie0
September 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné svetlo semaforu

Východ - Ulica Hlboká
02. októbra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Značka obmedzujúca vjazd na parkovisko mesta

Východ - Ulica Hlboká
30. marca 2016 Komentáre9 Hodnotenie0
December 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odlepujúca dopravná značka

Východ - Ulica Hlboká
15. decembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci priechod pre chodcov

Východ - Ulica Hlboká
09. decembra 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Marec 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Príliš rýchle zmeny semafóru a ignorujúci vodiči

Východ - Ulica Hlboká
12. marca 2015 Komentáre13 Hodnotenie0