Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najobľúbenejšie, Ulica Hlboká ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-parkovanie-problémové

Východ - Ulica Hlboká
08. decembra 2019 Komentáre7 Hodnotenie5
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-cesta-neodhrnutá

Východ - Ulica Hlboká
08. januára 2019 Komentáre51 Hodnotenie4
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-zastávka MHD -chýbajúca

Východ - Ulica Hlboká
04. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Hlboká
17. januára 2022 Komentáre26 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-semafor-zle nastavený

Východ - Ulica Hlboká
06. júna 2022 Komentáre6 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-kôš-chýbajúci

Východ - Ulica Hlboká
04. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-stavby a budovy-zlý stav budovy

Východ - Ulica Hlboká
12. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-Mestský mobiliár-iné

Východ - Ulica Hlboká
04. novembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Východ - Ulica Hlboká
28. februára 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-Zeleň a životné prostredie-iné

Východ - Ulica Hlboká
13. júna 2022 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Východ - Ulica Hlboká
29. augusta 2022 Komentáre0 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-chodník-neposypaný

Východ - Ulica Hlboká
18. decembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-priechod pre chodcov-chýbajúci

Východ - Ulica Hlboká
30. apríla 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Hlboká
02. júna 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlboká-cesta-výtlk

Východ - Ulica Hlboká
09. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie1