Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najobľúbenejšie za týždeň, Ulica Hlboká ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadlina okolo odtoku do kanala - Hlboká

Východ - Ulica Hlboká
23. februára 2015 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlky na Hlbokej ulici

Východ - Ulica Hlboká
23. februára 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúce parkovacie čiary

Východ - Ulica Hlboká
07. marca 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Príliš rýchle zmeny semafóru a ignorujúci vodiči

Východ - Ulica Hlboká
12. marca 2015 Komentáre13 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vybudovanie chodníka na Hlbokej ul.

Východ - Ulica Hlboká
26. apríla 2015 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stará jabloň

Východ - Ulica Hlboká
09. mája 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stĺpik v strede chodníka

Východ - Ulica Hlboká
09. mája 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nový múr v Amfiku a chodník

Východ - Ulica Hlboká
21. júna 2015 Komentáre8 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stavebník city arény poškodzuje zeleň v okolí

Východ - Ulica Hlboká
23. júla 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Spadnutá značka

Východ - Ulica Hlboká
23. júla 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jama zakrytá doskami

Východ - Ulica Hlboká
30. júla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Upchatý kanál 2

Východ - Ulica Hlboká
30. júla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedokončená zastávka

Východ - Ulica Hlboká
30. júla 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Diery na parkovisku Hlboká ulica

Východ - Ulica Hlboká
06. augusta 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zanedbaný priestor

Východ - Ulica Hlboká
09. augusta 2015 Komentáre0 Hodnotenie0