Zeleň a životné prostredie, Najobľúbenejšie, Ulica Spartakovská ulica

Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
19. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neodpratané lístie

Východ - Ulica Spartakovská
23. apríla 2020 Komentáre0 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Východ - Ulica Spartakovská
22. januára 2021 Komentáre0 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
13. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
26. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-strom-zlomený konár

Východ - Ulica Spartakovská
01. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Východ - Ulica Spartakovská
16. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
23. júna 2019 Komentáre8 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-strom-suchý

Východ - Ulica Spartakovská
14. februára 2020 Komentáre6 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-strom-zlomený konár

Východ - Ulica Spartakovská
29. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
21. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
30. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Spartakovská
16. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-strom-invazívna rastlina

Východ - Ulica Spartakovská
03. februára 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-krík-neostrihaný

Východ - Ulica Spartakovská
17. februára 2022 Komentáre0 Hodnotenie1