Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Verejné služby, Najobľúbenejšie, Ulica Spartakovská ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-Verejné služby-iné

Východ - Ulica Spartakovská
11. februára 2022 Komentáre4 Hodnotenie6
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-MHD-zlé nastavenie cestovného poriadku

Východ - Ulica Spartakovská
16. septembra 2019 Komentáre5 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Východ - Ulica Spartakovská
24. novembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-rozvodné siete-poškodená rozvodná skriňa

Východ - Ulica Spartakovská
15. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-Verejné služby-iné

Východ - Ulica Spartakovská
19. decembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Diery na chodnikoch po kanáloch

Východ - Ulica Spartakovská
27. februára 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodený kryt lampy

Východ - Ulica Spartakovská
21. februára 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné osvetlenie 3

Východ - Ulica Spartakovská
13. augusta 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné osvetlenie 4

Východ - Ulica Spartakovská
14. augusta 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Uvoľnený poklop na kanáli

Východ - Ulica Spartakovská
17. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Separovaný odpad

Východ - Ulica Spartakovská
27. augusta 2016 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neodtekajúca voda

Východ - Ulica Spartakovská
18. júna 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výkaly od holubov v zimnom štadióne

Východ - Ulica Spartakovská
22. septembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nesvieti pouličná lampa

Východ - Ulica Spartakovská
12. augusta 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dianie na mestskom zimnom štadióne v Trnave

Východ - Ulica Spartakovská
24. septembra 2018 Komentáre4 Hodnotenie0