Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najobľúbenejšie za týždeň, V riešení, Ulica Spartakovská ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-chodník-rozkopaný

Východ - Ulica Spartakovská
29. septembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Diery na chodnikoch po kanáloch

Východ - Ulica Spartakovská
27. februára 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovanie v okolí CA

Východ - Ulica Spartakovská
16. februára 2016 Komentáre54 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nedostatočné osvetlenie miesta prechodu pre chodcov

Východ - Ulica Spartakovská
04. decembra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vjazd vozidiel rodičov ku škole Spartakovská

Východ - Ulica Spartakovská
08. júna 2017 Komentáre8 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neodtekajúca voda

Východ - Ulica Spartakovská
18. júna 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Potkany na Spartakovskej 19

Východ - Ulica Spartakovská
23. októbra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodené zábradlie

Východ - Ulica Spartakovská
18. mája 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Orezanie spodných konárov stromu

Východ - Ulica Spartakovská
20. mája 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vrak bez STK a EK

Východ - Ulica Spartakovská
10. júna 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutia na Spartakovskej

Východ - Ulica Spartakovská
17. júna 2018 Komentáre9 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Nedokončená kosba a ostrihanie kríkov

Východ - Ulica Spartakovská
20. júna 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Prasknuté potrubie

Východ - Ulica Spartakovská
18. augusta 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nedostatočné osvetlenie

Východ - Ulica Spartakovská
26. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zanedbané bezpečnostné a havarijné predpisy na zimnom štadione

Východ - Ulica Spartakovská
04. októbra 2018 Komentáre5 Hodnotenie0