Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Najobľúbenejšie, Vyriešené podnety, Ulica Teodora Tekela ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-cesta-výtlk

Východ - Ulica Teodora Tekela
08. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk

Východ - Ulica Teodora Tekela
03. decembra 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozšírenie časti vozovky na T. Tekela 16

Východ - Ulica Teodora Tekela
08. februára 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozbité sklo na chodníku pri škôlke

Východ - Ulica Teodora Tekela
08. marca 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vytrhnutá zábrana

Východ - Ulica Teodora Tekela
26. mája 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vytrhnutá zábrana 2

Východ - Ulica Teodora Tekela
05. augusta 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedorobky po vybudovaní parkoviska

Východ - Ulica Teodora Tekela
12. novembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nutná oprava výmoľu na Tekela 6

Východ - Ulica Teodora Tekela
11. januára 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vhodná oprava výmoľu T. Tekela 27 v zákrute

Východ - Ulica Teodora Tekela
11. januára 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nový výmoľ na ceste

Východ - Ulica Teodora Tekela
26. januára 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Mŕtve potkany pri škôlke

Východ - Ulica Teodora Tekela
13. augusta 2016 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk pri T. Tekela 17

Východ - Ulica Teodora Tekela
20. februára 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Voda na chodníku

Východ - Ulica Teodora Tekela
18. júna 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-cesta-výtlk

Východ - Ulica Teodora Tekela
17. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-cesta-výtlk

Východ - Ulica Teodora Tekela
15. júla 2019 Komentáre3 Hodnotenie0