Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Dopravné značenie, Vyriešené podnety, Ulica Teodora Tekela ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-vertikálna značka-neaktuálna

Východ - Ulica Teodora Tekela
14. októbra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce vodorovné dopravné značenie T. Tekela 12-15

Východ - Ulica Teodora Tekela
27. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Február 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neexistujúce vodorovné dopr. značenie parkoviska

Východ - Ulica Teodora Tekela
01. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zabudnutá dopravná značka

Východ - Ulica Teodora Tekela
21. júna 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Doznačenie parkovacích čiar

Východ - Ulica Teodora Tekela
07. júna 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci priechod pred T. Tekela 20

Východ - Ulica Teodora Tekela
27. apríla 2015 Komentáre1 Hodnotenie0