Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najaktívnejšie, V riešení, Ulica Vladimíra Clementisa ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-trávnatá plocha-nepokosená

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
29. septembra 2022 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
04. mája 2022 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-zviera-uhynuté

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
29. septembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovisko Vladimíra Clementisa 19-21

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
11. mája 2022 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ničenie trávnika

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
21. októbra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Opätovné nahlásenie podnetu

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
18. februára 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zápach s kanalizácie na ulici Clementisová

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
11. septembra 2014 Komentáre10 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Potkany na Clementisovej ulici

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
08. apríla 2015 Komentáre10 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chodník pre peších

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
01. mája 2015 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Trčiace oceľové hroty

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
11. mája 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zabraté parkovacie miesta pri "sociálke"

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
20. mája 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nefunkčná fontána

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
09. júna 2015 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neudržiavaná fontána na Clementisovej ulici

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
25. júna 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Označenie parkovacích miest Vl.Clementisa 16-18

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
03. júla 2015 Komentáre6 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Čierna stavba

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
03. augusta 2015 Komentáre9 Hodnotenie0