Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Najobľúbenejšie, V riešení, Ulica Vladimíra Clementisa ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-cesta-výtlk

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. apríla 2022 Komentáre7 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Chodník pre peších

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
01. mája 2015 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúca dlažba v chodníku

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
16. apríla 2018 Komentáre5 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-schody-poškodené

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
18. marca 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-Cesty a chodníky-iné

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
18. marca 2019 Komentáre16 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-chodník-výtlk

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
31. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Trčiace oceľové hroty

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
11. mája 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vybudovanie autobusového zálivu

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
15. októbra 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Šmyklavé cyklochodníky

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
27. júna 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nedokončená dlažba v okolí nových podzemných košoch

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
30. júla 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nekvalitne osadená dlažba pri podzemných kontajnerov

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
30. júla 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-Cesty a chodníky-iné

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
25. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-cesta-poškodená dlažba

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
29. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-chodník-poškodená dlažba

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
02. novembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-chodník-rozkopaný

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
28. marca 2022 Komentáre19 Hodnotenie0