Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najobľúbenejšie, V riešení, Ulica Vladimíra Clementisa ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Prepadávajúca sa zem na Clementisovej

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
27. septembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zeleň verzus zásobovacie autá

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
08. februára 2016 Komentáre13 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Hlučnosť podniku CERVESA

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
06. marca 2016 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neporiadok pri výmenníkovej stanici

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
20. marca 2016 Komentáre8 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúce dopravné značenie veľkého parkoviska

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
03. apríla 2016 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Smeti pri reštaurácii Inka

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. júna 2016 Komentáre7 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Potkany pri kontajneroch

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
16. júna 2016 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nevkusný a dávno prežitý zastávkový prístrešok

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
10. októbra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Schátralé detské ihrisko na V. Clemetisa

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
21. marca 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Dosadenie živého plotu pri kruháči na Clementisovej

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
31. marca 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kosenie na Clementisovej

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. mája 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Úprava parkoviska V.Clementisa 8-11

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
24. mája 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nevyhovujúce stojisko na komunálny odpad

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
20. augusta 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Autovrak na parkovisku

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
01. septembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vybudovanie autobusového zálivu

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
15. októbra 2017 Komentáre2 Hodnotenie0