Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Pri kalvárii ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sever - Pri kalvárii
14. septembra 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
August 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-trávnatá plocha-nepokosená

Sever - Pri kalvárii
31. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sever - Pri kalvárii
25. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Júl 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-Zeleň a životné prostredie-iné

Sever - Pri kalvárii
07. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-Cesty a chodníky-iné

Sever - Pri kalvárii
18. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Sever - Pri kalvárii
07. júna 2020 Komentáre5 Hodnotenie0
Apríl 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-kôš-preplnený

Sever - Pri kalvárii
28. apríla 2020 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-socha, pamätník-znečistená

Sever - Pri kalvárii
19. apríla 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-Verejný poriadok-iné

Sever - Pri kalvárii
07. apríla 2020 Komentáre5 Hodnotenie3
Február 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-verejný poriadok-iné

Sever - Pri kalvárii
09. februára 2020 Komentáre4 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sever - Pri kalvárii
09. februára 2020 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Sever - Pri kalvárii
09. februára 2020 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Sever - Pri kalvárii
09. februára 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
Júl 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-cesta-znečistená

Sever - Pri kalvárii
31. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Sever - Pri kalvárii
09. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie3