Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Pri kalvárii ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-Cesty a chodníky-iné

Sever - Pri kalvárii
18. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Júl 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-cesta-znečistená

Sever - Pri kalvárii
31. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sever - Pri kalvárii
28. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie6
November 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Výtlk na ceste

Sever - Pri kalvárii
04. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Padá oporný múr

Sever - Pri kalvárii
20. júna 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutá cesta

Sever - Pri kalvárii
19. júna 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2014
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri Kalvárii - neupratané po kosení

Sever - Pri kalvárii
06. októbra 2014 Komentáre4 Hodnotenie0