Príslušný volebný obvod: č.3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Ulica Murgašova ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-cesta-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
25. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Február 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-cesta-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
19. februára 2020 Komentáre6 Hodnotenie0
Január 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-chodník-znečistený

Sever - Ulica Murgašova
14. januára 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
November 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-chodník-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
26. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-cesta-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
17. novembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Jún 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Priechod pre chodcov

Sever - Ulica Murgašova
12. júna 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hlboká a nebezpečná jama na ceste

Sever - Ulica Murgašova
21. mája 2013 Komentáre3 Hodnotenie0