Príslušný volebný obvod: č.3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Vyriešené podnety, Ulica Murgašova ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-cesta-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
19. februára 2020 Komentáre6 Hodnotenie0
Január 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-chodník-znečistený

Sever - Ulica Murgašova
14. januára 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
November 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-cesta-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
17. novembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neodprataný odpad

Sever - Ulica Murgašova
09. mája 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zhnité lístie od jesene

Sever - Ulica Murgašova
27. apríla 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
September 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odlomená haluz

Sever - Ulica Murgašova
20. septembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
November 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vonkajšie osvetlenie MŠ Murgašova

Sever - Ulica Murgašova
16. novembra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
November 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zabudnuté auto

Sever - Ulica Murgašova
24. novembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kvalitný infopanel

Sever - Ulica Murgašova
18. mája 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odcudzená značka

Sever - Ulica Murgašova
14. apríla 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
Júl 2014
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zlomená značka

Sever - Ulica Murgašova
14. júla 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie priSlávii

Sever - Ulica Murgašova
16. októbra 2013 Komentáre6 Hodnotenie0
Júl 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nepokosený a neudrziavaný trávnik

Sever - Ulica Murgašova
17. júla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Jún 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Priechod pre chodcov

Sever - Ulica Murgašova
12. júna 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hlboká a nebezpečná jama na ceste

Sever - Ulica Murgašova
21. mája 2013 Komentáre3 Hodnotenie0