Príslušný volebný obvod: č.3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

V riešení, Ulica Murgašova ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-cesta-výtlk

Sever - Ulica Murgašova
25. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Murgašova-neporiadok a odpadky-neodpratané lístie

Sever - Ulica Murgašova
14. júna 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
Jún 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Starý strom

Sever - Ulica Murgašova
11. júna 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Vyschnuté stromy

Sever - Ulica Murgašova
03. mája 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
September 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Zatečené steny v mestskej škôlke - MŠ Murgašova

Sever - Ulica Murgašova
20. septembra 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neudržiavané neostrihané kry

Sever - Ulica Murgašova
20. septembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Suchý strom

Sever - Ulica Murgašova
20. marca 2017 Komentáre1 Hodnotenie0