Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najobľúbenejšie, Ulica Veterná ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-reklama-vizuálny smog

Sever - Ulica Veterná
21. januára 2019 Komentáre4 Hodnotenie5
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Sever - Ulica Veterná
25. januára 2019 Komentáre4 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-reklama-nevhodne umiestnená

Sever - Ulica Veterná
17. decembra 2018 Komentáre4 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-neporiadok a odpadky-neodpratané lístie

Sever - Ulica Veterná
25. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sever - Ulica Veterná
07. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-Cesty a chodníky-iné

Sever - Ulica Veterná
10. marca 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Sever - Ulica Veterná
17. februára 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-chodník-bariéra na chodníku

Sever - Ulica Veterná
31. decembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Nevhodné parkovanie

Sever - Ulica Veterná
03. októbra 2017 Komentáre5 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodený kanalizačný poklop

Sever - Ulica Veterná
09. januára 2018 Komentáre3 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Parkovanie na ceste

Sever - Ulica Veterná
13. marca 2018 Komentáre3 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neviditeľný priechod na Veternej ul.

Sever - Ulica Veterná
25. októbra 2018 Komentáre8 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Sever - Ulica Veterná
17. decembra 2018 Komentáre27 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-strom-invazívna rastlina

Sever - Ulica Veterná
17. februára 2019 Komentáre5 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Veterná-detské ihrisko-potrebná údržba

Sever - Ulica Veterná
04. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie1