Príslušný volebný obvod: č. 1
Poslanci za obvod: PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marek Neštický, Ladislav Beňo, Ing. Juraj Novota, Bc. Marcel Krajčo
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

ulica Diaľničná ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Diaľničná-chodník-bariéra na chodníku

Modranka - ulica Diaľničná
14. júla 2020 Komentáre6 Hodnotenie1
Január 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Diaľničná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Modranka - ulica Diaľničná
14. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
November 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chodník na Diaľničnej ulici

Modranka - ulica Diaľničná
27. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce priechody pre chodcov

Modranka - ulica Diaľničná
10. júna 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Január 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zlepšenie dopravnej situácie Modranky - R1 bez poplatku

Modranka - ulica Diaľničná
11. januára 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
August 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutý chodník, Modranka, Diaľničná ulica

Modranka - ulica Diaľničná
25. augusta 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyschuntý orech

Modranka - ulica Diaľničná
21. apríla 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dosadenie stromov

Modranka - ulica Diaľničná
19. apríla 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozobratý chodník do logistického parku

Modranka - ulica Diaľničná
02. júla 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
Apríl 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Modranka - zbytočná dopravná značka na Diaľničnej

Modranka - ulica Diaľničná
14. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Modranka - priechod pre chodcov Diaľničná

Modranka - ulica Diaľničná
04. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0