Príslušný volebný obvod: č. 6
Poslanci za obvod: Juraj Šarmír
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

ulica Lipová ulica

Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Lipová-cesta-rozkopaná

Modranka - ulica Lipová
20. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
Marec 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Lipová-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Modranka - ulica Lipová
27. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Júl 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vytrhnutá dopravná značka

Modranka - ulica Lipová
25. júla 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
Jún 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Nepokosené plochy v Modranke

Modranka - ulica Lipová
17. júna 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Apríl 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Modranka - chýbajúci chodník Lipová ulica

Modranka - ulica Lipová
06. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0