Príslušný volebný obvod: č. 3
Poslanci za obvod: Ing. Vladimír Ekhardt, Juraj Fuzák, Emanuel Gronský, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, Ing. Richard Sládek, Mgr. Eduard Guniš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Zeleň a životné prostredie, ulica Seredská ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Seredská-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Modranka - ulica Seredská
08. januára 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
December 2020
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Seredská-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Modranka - ulica Seredská
28. decembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Seredská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Modranka - ulica Seredská
06. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
September 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Seredská-strom-invazívna rastlina

Modranka - ulica Seredská
09. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Seredská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Modranka - ulica Seredská
25. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Skládka stavebného odpadu

Modranka - ulica Seredská
10. júna 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nedokončené kosenie

Modranka - ulica Seredská
10. júna 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Nevynášanie odpadu z cintorína v Modranke

Modranka - ulica Seredská
06. mája 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Vyschnutý strom

Modranka - ulica Seredská
23. apríla 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
September 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Skládka stavebného odpadu

Modranka - ulica Seredská
28. septembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kríky brániace výhľadu v križovatke Seredská - Diaľničná

Modranka - ulica Seredská
21. augusta 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
Júl 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Zanedbaná a neudržiavaná predzáhradka v obci Modranka

Modranka - ulica Seredská
28. júla 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Reklamácia pravidelnej údržby - kosenia zelených plôch

Modranka - ulica Seredská
28. júla 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Skládka pneumatik

Modranka - ulica Seredská
16. júla 2017 Komentáre4 Hodnotenie0
September 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Množiaci sa odpad pri zastávke

Modranka - ulica Seredská
02. októbra 2016 Komentáre2 Hodnotenie0