Oznamy z Vašej samosprávy

Zostaňte informovaní o tom, čo sa deje vo Vašej samospráve. V spolupráci s mestami a mestskými časťami Vám prinášame výber najdôležitejších aktualít z Vášho okolia.

Publikované:14. októbra 2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce...

Zobraziť celú správu »

Publikované:01. októbra 2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce...

Zobraziť celú správu »

Publikované:01. októbra 2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce...

Zobraziť celú správu »

Publikované:11. septembra 2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce...

Zobraziť celú správu »

Publikované:21. septembra 2020

Mesto Trnava ako zriaďovateľ Materskej školy, T. Tekela 1, Trnava preruší v zmysle § 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov prevádzku materskej školy dňa 28. 09. 2020 (pondelok) z dôvodu obmedzeného...

Zobraziť celú správu »

Publikované:11. septembra 2020

V pondelok 14. septembra 2020 sa začne výstavba cestičky pre cyklistov a chodníka na Špačinskej ceste I. Úpravy sa dotknú úseku od križovatky s Rybníkovou po odbočku na Lichardovu ulicu, doba realizácie je plánovaná na štyri mesiace. Mesto Trnava...

Zobraziť celú správu »

Publikované:11. septembra 2020

V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona o odpadoch“) je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie...

Zobraziť celú správu »


Zobraziť archív aktualít