Vyriešené podnety

Kopiaci sa odpad v strede mesta

Stred - Ulica Vajanského


11. decembra 2017

5 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Špinavý chodník v centre mesta

Stred - Ulica Strelecká


11. decembra 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Zákaz fajčenia na zastávkach

Stred - Ulica Hospodárska


07. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Auto na chodníku

Západ - ulica Staničná


06. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Údržba chodníkov pred poštou

Juh - Ulica Dohnányho


06. decembra 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Zľadovatené MHD zastávky

Západ - J. G. Tajovského


04. decembra 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Zľadovatelý chodník Zelený kríčok, Horné bašty

Stred - Zelený kríčok


04. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Chýbajúce zvislé označenie ostrovčeka

Modranka - Dedinská ulica


02. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Odpadkové koše na vianočných trhoch

Stred - Ulica Hlavná


02. decembra 2017

8 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 
November 2017

Neodhrnuté chodníky

Juh - Ulica Nitrianska


30. novembra 2017

11 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Kontajner na sklo

Stred - Ulica Veselá


27. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Padnutá značka

Stred - Ulica Študentská


26. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Doplnenie dopravného značenia

Stred - Ulica Rybníková


24. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Reklamná plocha

Sever - Východná ulica


24. novembra 2017

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Listy na chodníku

Stred - Ulica Ferka Urbánka


20. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený