Vyriešené podnety

Neprístupné ihrisko na ZŠ Bottova

Stred - Ulica Jána Bottu


17. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Smeti v promenáde

Stred - Ulica Hospodárska


14. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Kútik na dojčenie na mestskom úrade

Stred - Ulica Trhová


13. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Znečistený chodník na ihrisku

Sever - Okružná ulica


13. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Skoro ako hokejkové trojvršie

Stred - Ulica Rybníková


10. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Volebné stojany

Stred - Ulica Hlavná


09. októbra 2018

21 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Odpad na Paulinskej pred Jednotou

Stred - Ulica Paulínska


09. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Burina na chodníku

Sever - Trstínska cesta


08. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Neporiadok po bezdomovcoch

Západ - ulica Ludvika van Beethovena


04. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Čmáranice na hradbách

Stred - Ulica Michalská


03. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Neporiadok po bezdomovcoch

Stred - Ulica Dolnopotočná


03. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Pouličné osvetlenie OC MAX

Stred - Ulica Ferka Urbánka


03. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Zníženie povolenej rýchlosti na Kamennej ceste

Západ - Kamenná cesta


02. októbra 2018

11 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 
September 2018

Odpratanie blata z chodníka

Sever - Špačinská cesta


30. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Nedostatočné dopravné značenie

Juh - Priemyselná ulica


27. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený