Dopravné značenie, Najobľúbenejšie, Vyriešené podnety

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Nová-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Východ - Ulica Nová
25. mája 2020 Komentáre4 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hospodárska-vertikálna značka-neaktuálna

Stred - Ulica Hospodárska
29. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-vertikálna značka-neaktuálna

Východ - Ulica Spartakovská
15. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Seredská-riešenie dopravnej situácie-nedodržiavanie dopravných predpisov

Modranka - ulica Seredská
19. júla 2020 Komentáre6 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Olympijská ulica-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Sever - Olympijská ulica
03. augusta 2020 Komentáre8 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Kapitulská-značka na ceste -chýbajúca

Stred - Ulica Kapitulská
07. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Študentská-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Stred - Ulica Študentská
07. augusta 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Kollárova-zvislá značka-chýbajúca

Stred - Ulica Kollárova
27. apríla 2021 Komentáre4 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Spartakovská-zvislá značka-neaktuálna

Východ - Ulica Spartakovská
02. mája 2021 Komentáre4 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Hlavná-riešenie dopravnej situácie-nedodržiavanie dopravných predpisov

Stred - Ulica Hlavná
10. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stromová ulica-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Juh - Stromová ulica
03. júna 2021 Komentáre3 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gábora Steinera-vodorovná značka-zle viditeľná

Juh - Ulica Gábora Steinera
08. júna 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Lichardova-riešenie dopravnej situácie-nedodržiavanie dopravných predpisov

Sever - Ulica Lichardova
11. júla 2021 Komentáre5 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Sever - Pri kalvárii
12. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Ružindolská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Západ - ulica Ružindolská
14. júla 2021 Komentáre2 Hodnotenie1