Najobľúbenejšie, Vyriešené podnety

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Teodora Tekela
21. decembra 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pri kalvárii-strom-chýbajúci

Sever - Pri kalvárii
21. decembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Starohájska ulica-chodník-poškodená dlažba

Východ - Starohájska ulica
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica A. Sládkoviča-chodník-poškodená dlažba

Stred - Ulica A. Sládkoviča
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Gejzu Dusíka-zvislá značka-vyblednutá

Západ - ulica Gejzu Dusíka
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Kollárova-chodník-poškodená dlažba

Stred - Ulica Kollárova
27. decembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kamenná cesta-kôš-preplnený

Západ - Kamenná cesta
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Dohnányho-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Juh - Ulica Dohnányho
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Jána Bottu-zvislá značka-vyblednutá

Stred - Ulica Jána Bottu
27. decembra 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Sibírska-znečisťovanie-pôdy

Sever - Ulica Sibírska
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Východ - Ulica Juraja Slottu
27. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený kríčok-zvislá značka-poškodená

Stred - Zelený kríčok
28. decembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Jasná-cesta-výtlk

Juh - Ulica Jasná
28. decembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
30. decembra 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Východ - Ulica Juraja Slottu
30. decembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie0