Neriešené podnety

Plné koše na zastávke

Sever - Ulica Jána Hlubíka


10. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Čierna skládka na ceste

Sever - Malženická cesta


09. septembra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Výtlky na Koniarekova ulici

Východ - Ulica Koniarekova


09. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Protihluková stena

Modranka - ulica Javorová


07. septembra 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Zaburinený chodník

Juh - Ulica Ružová


05. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Údržba stromov v areáli Mestského amfiteátra

Stred - Ulica Halenárska


04. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Stojany na bicykle

Stred - Ulica Rybníková


04. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Poškodené dopravné značenie na lávke

Východ - Ulica Hlboká


02. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 
Neriešený
 

Chýbajúci priechod

Stred - Ulica B. S. Timravy


02. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Nesúlad dopravných značiek

Sever - Cukrová ulica


02. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Chýbajúce sklenené výplne zastávky MHD

Západ - Kamenná cesta


02. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Prepadávajúca sa časť chodníku

Západ - Kamenná cesta


02. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Nefunkčný dažďový zvod

Modranka - Dedinská ulica


02. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 
Neriešený