Verejné služby, V riešení

V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadnutá časť odtoku

Stred - Dolné bašty
Hodnotenie0
Október 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Pridanie online dobíjania a kontroly kreditu MHD

Západ - ulica Staničná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zastávka autobusu

Sever - Námestie Slovenského učeného tovarišstva
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Odstránenie stĺpov

Stred - Dolné bašty
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nákladný výťah na poliklinike

Východ - Starohájska ulica
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zničená šachta

Západ - ulica Botanická
Hodnotenie0
September 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Nevhodný kanálový poklop

Sever - Ulica Veterná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

MHD 16

Stred - Ulica Študentská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zastávka autobusu priamo v križovatke

Juh - Ulica Slovanská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nebezpečne zapustený kanal. poklop

Západ - ulica Poľná
Hodnotenie0
August 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Poškodené el. zariadenie

Západ - ulica Šafárikova
Hodnotenie0
Júl 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Spojenie Modranka ŽST Trnava

Stred - Ulica Kollárova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prispôsobiť spoje MHD odchodom vlaku

Juh - Ulica Nerudova
Hodnotenie0
Apríl 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Zastávky MHD na ulici Štefana Moyzesa

Západ - ulica Štefana Moyzesa
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zabudnuté značenie

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
Hodnotenie0