Cesty a chodníky, V riešení

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Cyklochodník z parku do Kamenáča

Západ - ulica Čajkovského
Hodnotenie0
November 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadávajúci sa časť chodníku

Stred - Námestie sv. Mikuláša
Hodnotenie0
Október 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadávajúci sa časť chodníku na Študentskej ul.

Stred - Ulica Študentská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chýbajúce spádovanie chodníku

Západ - ulica Botanická
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadnutá cesta aj s retardérom

Stred - Ulica Štefánikova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chodník pri výstavbe MIKO

Juh - Ulica Mikovíniho
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Odhaľovanie konštrukcie mosta

Východ - Ulica Zavarská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Čistenie ulice Komenského

Stred - Ulica Komenského
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nový asfalt vo vnútrobloku

Východ - Ulica Juraja Slottu
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Kompikované značenie z kruhového objazdu na Špačinskej ulici

Sever - Špačinská cesta
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nepokosené a znečistené cyklochodníky

Stred - Park Janka Kráľa
Hodnotenie0
September 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Blato na chodníku

Východ - Ulica Hlboká
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nebezpečný kanál pre cyklistov a autá

Sever - Ulica Karpatská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chýbajúci poklop na kanál

Juh - Ulica Tamaškovičova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Rekonštrukcia mosta

Modranka - ulica Ivana Krasku
Hodnotenie0