Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy), V riešení

Rozbité koše

Stred - Ulica Hornopotočná


18. októbra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Strieška na výlepnej ploche

Východ - Ulica Spartakovská


18. októbra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Neprístupné ihrisko na ZŠ Bottova

Stred - Ulica Jána Bottu


17. októbra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Venčenie na detskom ihrisku

Sever - Okružná ulica


16. októbra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zanedbávaný vývoz skla a neporiadok pri kontajneroch

Západ - ulica Kornela Máhra


13. októbra 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Odvoz separovaného odpadu

Stred - Ulica Hospodárska


09. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Zaslané samospráve
 

Prasknutá nádoba na plasty

Východ - Ulica Teodora Tekela


07. októbra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Zaslané samospráve
 

Smetisko na námestí

Stred - Trojičné námestie


06. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Zaslané samospráve
 

Smeti v stojisku

Stred - Ulica Hospodárska


04. októbra 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Zaslané samospráve
 

Kontajner na sklo

Východ - Ulica Teodora Tekela


02. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 
September 2018

Poškodené pódium

Stred - Horné bašty


17. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Pokazený detský báger

Západ - ulica Čajkovského


16. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Nové detské ihrisko na T. Tekela

Východ - Ulica Teodora Tekela


12. septembra 2018

10 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Stojan na bicykle k materskej škole

Stred - Ulica Hodžova


10. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Poškodená trampolína

Západ - ulica Čajkovského


09. septembra 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

V riešení