Naposledy zodpovedané, V riešení

Špinavý podchod

Stred - Ulica A. Žarnova


20. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Upchatý vpust pri stojisku

Sever - Ulica Veterná


21. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Cyklochodník Modranka-PSA

Východ - Automobilová ulica


06. júla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Jama

Západ - ulica Andreja Kubinu


28. októbra 2017

5 komentárov 5 aktualizácií

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Svietiace lampy počas dňa

Stred - Ulica Divadelná


22. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 

Poškodená pitná fontánka

Sever - Ulica Jána Hajdóczyho


18. augusta 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Vyschnutý strom

Sever - Ulica Veterná


22. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Nelegálna reklama firmy ALAS a Lenzu

Sever - Trstínska cesta


28. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Kamera

Stred - Ulica Hospodárska


11. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Neznesiteľný zápach

Západ - ulica Osvaldova


17. septembra 2018

16 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

V riešení