Vyvrátená tabuľa

Zodpovednosť za riešenie: Trstené pri Hornáde

Vyriešený

Zaslal: Jakub Kmeť, 14. mája 2014

Info tabuľa je pravdepodobne pôsobením silného vetra vyvrátená a nakláňa sa nad cestnú komunikáciu a hrozí nebezpečenstvo jej spadnutia a tým ohrozenie ľudí a automobilov.

05. marec 2017

OcÚ

Vec je vyriešená.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.