Skládka odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Turzovka

Vyriešený
meno
Jakub 06. augusta 2017

Dobrý deň prajem,
V časti Hlinené sa na konci nachádza menšia skládka odpadu i keď je tam tabuľa so zákazom sypania smetí. Bolo by pekné keby sa to dalo do poriadku a chcem sa spýtať či by bolo možné na tomto mieste osadiť veľký kontajner na odpad a zamedzilo by sa tak sypaniu smetí zo svahu do potoka a po okolí.
S pozdravom Jakub

15. august 2017

Odpoveď samosprávy

Samospráva mesta Turzovka sa Vám touto cestou chce poďakovať za to, že Vám nie je ľahostajné životné prostredie, v ktorom žijete. Divoké skládky v meste Turzovka sú trvalým problémom, ktorý Samospráva mesta rieši periodicky a už niekoľko rokov a žiaľ musíme si priznať, že vo väčšine prípadov neúspešne, resp. nie je zistená osoba, zodpovedná za nelegálne uložený odpad a náklady na jeho likvidáciu nesie mesto Turzovka. Na Vami avizovanej skládke bolo vykonané miestne šetrenie, skládka bola zdokumentovaná a budú podstúpené ďalšie kroky vedúce k jej likvidácii. V najbližšej dobe bude skládka odstránená, o čom budeme informovať. Čo sa týka osadenia veľkoobjemového kontajnera, nevylučovala by sa táto možnosť. No predpokladá sa, že by tento kontajner bol využívaný občanmi hlavne na „bezplatnú“ likvidáciu odpadu, či už stavebného, objemného alebo nebezpečného odpadu, príp. iných odpadov. Náklady na častý vývoz naplnených veľkoobjemových kontajnerov by boli finančne nákladné a nieslo by ich Mesto Turzovka. Zmiernením tvorby nelegálnych skládok by možno bola inštalácia fotopascí vo viacerých lokalitách, ktoré sú nimi poznačené najviac. V konečnom dôsledku veľmi záleží i na postoji obyvateľov k ochrane Životného prostredia.

Stanislava Stuchliková Schumerová, referát ŽP a OH, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Turzovka
25. august 2017

Odpoveď samosprávy

Samospráva mesta Turzovka Vás touto cestou chce informovať o úspešnej likvidácii skládky, viď. foto. Ešte raz ďakujeme za Vami avizovaný podnet.

Stanislava Stuchliková Schumerová, referát ŽP a OH, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Turzovka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.