Čierna skládka u lávky

Zodpovednosť za riešenie: Turzovka

Vyriešený
meno
Ján 16. apríla 2018

Znečistený Turkovský potok, pri odbočke ku Pekarikom pri lávke sa nachádza čierna skládka odpadu.

25. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Samospráva mesta Turzovka sa Vám touto cestou chce poďakovať za to, že Vám nie je ľahostajné životné prostredie, v ktorom žijete. Ďakujeme za Vami zaslaný podnet. Divoké skládky sú neustálym problémom, ktorý mesto Turzovka rieši periodicky a už niekoľko rokov a žiaľ musíme si priznať, že vo väčšine prípadov neúspešne, neustále pribúdajú. Na Vami avizovanej skládke bolo vykonané miestne šetrenie, skládka bola zdokumentovaná a budú podstúpené ďalšie kroky vedúce k jej likvidácii. V najbližšej dobe bude skládka odstránená, o čom budeme informovať.

Stanislava Stuchliková Schumerová, referát ŽP a OH, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Turzovka
23. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Samospráva mesta Turzovka Vás touto cestou chce informovať o úspešnej likvidácii skládky, viď. foto. Ešte raz ďakujeme za Vami avizovaný podnet.


Stanislava Stuchliková Schumerová, referát ŽP a OH, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Turzovka
02. august 2018

Juraj

Opäť nájdené odpadky neďaleko predošlého miesta “pri lávke”
05. august 2018

Odkaz pre starostu

Aktualizácia podnetu bola preposlaná samospráve.

Juraj Hurný
[email protected]
09. august 2018

Odpoveď samosprávy

Samospráva mesta Turzovka sa Vám chce poďakovať za aktuálne informácie ohľadom obnovenia skládky. Podnet bude zaevidovaný, následne bude vykonané miestne šetrenie a všetky kroky potrebné na likvidáciu skládky v čo najbližšom čase.

Stanislava Stuchliková Schumerová, referát ŽP a OH, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Turzovka
05. september 2018

Odpoveď samosprávy

Samospráva mesta Turzovka Vás touto cestou chce informovať o opätovnej úspešnej likvidácii skládky i ostatných menších "skládok" v okolí, viď. foto. Ešte raz ďakujeme za Vami avizovaný podnet.

Stanislava Stuchliková Schumerová, referát ŽP a OH, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Turzovka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.