Ulica Štefana Majora-rozvodné siete-poškodená rozvodná skriňa

Zodpovednosť za riešenie: Veľké Úľany

Vyriešený

Neviem komu patrí táto rozvodná skriňa a či je pod napájaním, ale môže byť nebezpečná.

03. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že rozvodná skriňa na ul. Štefana Majora bola preverená elektrikárom a nie je pod napätím, je odpojená. Ešte skúmame, komu to patrí.
Kto? Obecný úrad Veľké Úľany

Mgr. Zuzana Metzner, MBA, prednostka OcÚ
03. september 2019

Kristián Lipták

Ďakujem za informáciu. Kristián Lipták.
07. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Rozvodná skriňa patrí do distribučnej siete ZSE. Zaslaná žiadosť pre ZSE - na vyjadrenie o možnosti odstránenia rozvodnej skrine.
Podnet považujeme za vyriešený.
Kto? OU
Kedy? 12/2019

Ing. Zsolt Farkas - referent ŽP
17. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
táto rozvodná skriňa nepatrí spoločnosti Západoslovenská distribučná a ani jej predchodcom. Takúto technológiu v našich rozvodných skriniach a ani typ alebo prierez vodičov sme nikdy nepoužívali v našich sieťach. Ako je vidieť z prílohy č.3 v celej ulici máme distribučné rozvody vedené vzduchom, káblové vedenia v tejto ulici v zemi sú prípojky vo vlastníctve jednotlivých odberateľov.

S pozdravom/Best regards
Michaela Dobošová
Hovorkyňa/spokesperson
17. január 2020

Kristián Lipták

ďakujem za odpoveď, čiže rozvodná skriňa nemá zjavného majiteľa, je na pozemku obce, alebo cestárov. otázka čo s tým zostáva.
20. január 2020

Odpoveď samosprávy

Pozemok , na ktorom sa rozvodná skriňa nachádza patrí Trnavskému samosprávnemu kraju. Obec preverí , či je tento majetok v evidencii vlastníka pozemku.
Kto? Odbor životného prostredia
Kedy? 1Q-2020

Ing. Zsolt Farkas - referent ŽP
03. marec 2020

Kristián Lipták

Rozvodná skriňa bola odstránená, patrila Západoslovenskej Vodárenskej Spoločnosti. Tieto rozvádzače v minulosti slúžili na neutralizáciu bludných prúdov v diaľkových rozvodoch pitnej vody. V súčasnosti sú však už nahradené inou technológiou a takéto rozvádzače sa nepoužívajú.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania