Štrk nachodníku

Zodpovednosť za riešenie: Vinodol

Vyriešený

Zaslal: Vladimír Špánik Špánik, 27. januára 2015

Neviem číslo domu, ale podľa fotky sa dá identifikovať umiestnenie zbytku skládky štrku na chodníku.
Je zjavné, že tam ostal po rekonštrukcii strechy domu. Zrejme bude stačiť na odstránenie len vyzvať vlastníka domu, aby štrk odpratal z obecného chodníka.
Ďakujeme.

28. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Majiteľ nehnuteľnosti, kde sa nachádza spomínaný chodník bol vyzvaný členom komisie na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu a vybavovanie sťažností. Po tejto výzve majiteľ začal štrk odpratávať.

Mgr. Svečulová, za OcÚ Vinodol
31. január 2015

Vladimír Špánik Špánik

Ďakujeme !
Vyzvaný majiteľ prilahnej nehnuteľnosti skutočne celú skládku z chodníka odpratal.
Oceňujem konanie nie len obecného úradu, ale aj občana Vinodolu, ktorý si uvedomil, že komplikoval prechod po chodníku viac ako 6 mesiacov.
Podstatné je, že na výzvu reagoval a štrk odviezol do svojho dvora.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.