Vypilovanie stromov vo Vinodolskom chotári

Zodpovednosť za riešenie: Vinodol

Vyriešený
meno
občan 01. mája 2016

Konkrétne v tomto prípade ide o vypilovanie stromov vedľa "poľnej cesty" za družstvom v Hornom Vinodole smerom na Komjatice. Starosta by mal preveriť kto povolil tento výrub, či je v súlade so zákonom, kam sa vypílené drevo vyváža, aké sú z toho zisky. Občania by to mali vedieť. Prosím zaoberajte sa tým! Dozvieme sa prečo sa tak deje? Na to by som rád dostal odpoveď od starostu obce.

02. máj 2016

Vladimír Špánik Špánik

Na úrade je za túto agendu zodpovedná osoba ktorá určite a bez problémov "občanovi" a nie len jemu, odpovie pretože tam panuje už iná štábna kultúra.
Dovolím si upozorniť, že Odkaz pre starostu je nástroj na upozornenie starostu resp. obecný úrad, na nedostatky, ktoré by mali odstrániť ak to je v pôsobnosti obce a tento prípad to určite nie je. Viem ale s určitosťou povedať, že drevo z tejto ťažby nie je u starostu, ani u nikoho z jeho blízkych. Tie časy sú už nenávratne preč :-) Chvála Bohu. Ale je fajn, že si "občan" všíma :-)
03. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v tejto veci by som sa vyjadril nasledovne:
na základe rozhodnutia č.513/2013(56-004/2014) zo dňa 08.10.2014, pre žiadateľa Jaroslava Kereka - obch.činnosť Bojná, bol vydaný súhlas obcou Vinodol na výrub 228ks stromov(Populus x canadensis), ktoré rastú v extraviláne obce Vinodol. Toto rozhodnutie bolo právoplatné dňa 28.10.2014, a teda vydané ešte mojim predchodcom. Obec Vinodol uložila žiadateľovi povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu 528 ks sadeníc drevín.
Pán Kerek vypiloval stromy do 31.03.2016, t.j. v čase vegetačného pokoja. Zároveň zrealizoval náhradnú výsadbu, pri ktorej bolo vysadených o 70 ks sadeníc viac ako bolo v rozhodnutí žiadateľovi nariadené.
Predmetné stromy sa nenachádzajú na pozemkoch obce Vinodol, a preto Obec nemá zákonné možnosti na vyčíslenie ziskov z predaja dreva.
V prípade Vášho záujmu ja a pracovníčky OcÚ Vám s radosťou poskytneme informácie aj na Vaše ďalšie otázky, kedykoľvek počas stránkových hodín.
S pozdravom Peter Straňák, starosta obce Vinodol

Peter Straňák, starosta obce Vinodol, Obecný úrad Vinodol

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.