Tatranská Lomnica - neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Vysoké Tatry

V riešení

Bordel okolo košov a rozbité sklo na zemi.

08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

Producent odpadu je v zmysle zákona zodpovedný za obsah zbernej nádoby a je povinný dodržiavať čistotu a poriadok okolo zberného stanovištia a taktiež dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 6/2019 o verejnom poriadku a čistote v Meste Vysoké Tatry a to hlavne čl.3, bod 3 -> Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve. Kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva alebo zariadenia, je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu.

Mesto Vysoké Tatry
08. apríl 2020

Michal Uhnák

Ďakujem že ste mi odcitovali článok smernice. Ja tam nebývam, zato sme robili poriadky v okolitych krovinách a lesíkoch čo by sa mohli pripojiť aj ostatný a kľudne aj zamestnanci mesta a sme si ale všimli že je tam rozbité sklo okolo košov a hrali sa tam deti. Keďže je momentálne dostatok času mohli by ste dať kludne pokyn VPS aby sa venovali aj tejto činnosti. S pozdravom,

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.