Detské ihrisko

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený

Chcem sa spýtať, či detské ihrisko v obci pri tržnici, ktoré bolo zrealizované z Eurofondov a ktorým sa všade chválime, je aj pravidelne kontrolované, či naozaj slúži pre účely detí. V tomto príjemnom letnom období nie je dňa, keď lavičky v tejto časti si asi prenajímajú nie najlepšie vyzerajúci občania, ktorí na nich polihávajú, prespávajú a ktovie, čo ešte iné. Dokonca ležia aj na zemi za nimi smerom k potoku. Pre deti ako aj dospelých to je nepríjemný pohľad. Je zaujímavé, že správkyňa tohto areálu to musí dennodenne vidieť a nič sa s tým nerobí.

04. august 2016

Občan

Veru a je veľmi nepríjemne vidieť, keď deti z rodičmi sa otáčajú a nemôžu respektíve nechcú využívať ihrisko ktoré je primárne určené pre nich. Možno Vam pri riešení problému pomôže Zákon č. 219/1996 Z. z. ,, § 2
- 4) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín.

- (5) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach.


Dúfam že problém bude v mene všetkých rodičov vyriešený čím najskôr, lebo obec s tým by nemala žiadny problém
22. august 2016

Odpoveď samosprávy

Problematika pohybu a výskytu neprispôsobivých občanov (asociálov) alebo občanov pod vplyvom alkoholu na verejných priestranstvách miest a obcí je náročnou problematikou, ktorej riešením sa zaoberá veľké množstvo samospráv. K výskytu tohto problému došlo predovšetkým zrušením záchytných staníc, kde tieto osoby boli umiestňované príslušníkmi polície. V súčasnej dobe tieto prípady v mestách alebo väčších obciach rieši mestská alebo obecná polícia. Ja pravdou, že čiastočne by možno problém vyriešil zákaz používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce. V tejto oblasti už pripravujeme všeobecne záväzné nariadenie, čo je predpísanou legislatívnou formou úpravy. V prípade prijatia tohto nariadenia je oprávnená konať polícia. Legislatíva ani iné podmienky nám však nepomáhajú v prípadoch, keď osoba alkoholické nápoje na verejných priestranstvách nepožíva, ale pod vplyvom alkoholu sa už na verejných priestranstvách detské ihriská z toho nevynímajúc, zdržiava bez toho, aby sa prejavovala výtržnosťami alebo inými skutkami, ktoré by mohli byť definované ako trestný čin alebo prečin. Je vecou polície, či bude takýto skutok definovať ako verejné pohoršenie, obec tieto skutky nemá v kompetencii riešiť. Majetok obce je aj majetok občanov, a preto nie je vylúčené, aby aj občania mimo úradných hodín obecného úradu v prípade, že zistia takéto konanie občanov pod vplyvom alkoholu na detskom ihrisku, upozornili orgány polície nahlásením na č.t. 158. Správkyňa detského ihriska a trhoviska bude upozornená, aby dôslednejšie vykonávala dohľad nad pohybom a zdržiavaním sa takýchto osôb na týchto verejných priestranstvách.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania