Obecná stránka na webe

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený
meno
Zuzka 28. februára 2017

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, kto má na starosti obnovovanie a aktualizovanie všetkých údajov na webovej stránke obce, predpokladám, že financovanej z našich daní. Nie každý občan funguje na Facebooku a myslím si, že platená stránka by mala spĺňať aj svoj účel a níe len vizualizáciu. Niektoré oznamy a údaje sa vôbec na stránke neobjavia, neaktualizujú a informovanie cez sms správy by nemalo byť ako výhovorka, zvlášť, keď sa na Obecnom úrade pracovníci sťažujú, že načo sú v jednej domácnosti viacerí žiadatelia o sms oznamy. Vopred Vám za odpoveď a nápravu ďakujem.

01. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ďakujeme za Váš podnet. Obec Zemianske Kostoľany nemá vo svojej organizačnej štruktúre pracovníka, ktorý by v plnej miere zabezpečoval činnosti na spravovaní a aktualizovaní informácií na webovej stránke. Za aktualizáciu je zodpovedný každý zamestnanec na svojom úseku. Vo svojom dotaze neuvádzate, aké konkrétne informácie na webovej stránke obce chýbajú alebo aké sa domnievate, že by na stránke obce mali byť zverejňované. Informovanie o oznamoch vyhlasovaných miestnym rozhlasom formou sms správ je doplnkovou službou obce a nie je vylúčené, aby tieto oznamy boli doručované aj viacerým členom jednej domácnosti. Zamestnanci obce s touto službou nemajú problém, ale pokiaľ Vás takto informovali, bolo to len z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko sa domnievali, že vrámci jednej domácnosti si členovia dokážu informácie odovzdať verbálnym spôsobom. Dovoľujem si pripomenúť, že občanom je táto služba poskytovaná zdarma, ale obec musí za prevádzkovanie tejto služby hradiť poplatky, ktorých výška sa odráža od počtu zaslaných sms. V tomto týždni už bola sprevádzkovaná nová aplikácia na poskytovanie služieb sms-správ od inej spoločnosti, ktorá poskytuje tieto služby nižšie poplatky.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
02. marec 2017

Zuzka

Ďakujem za promtnú odpoveď, ale určite neočakávam ja ani mnohí iní obyvatelia obce, že zamestnáte ďalšieho zamestnanca ako aktualizátora obecnej stránky. Ak sú jednotliví zamestnanci zodpovední za jednotlivé časti spravovania web stránky a nekonajú tak, sú aj postihovaní? Viď naposledy informácia o odstávke teplej vody a tepla v utorok sa na stránke vôbec neukázala, ale to že je predaj v dopoludňajších hodinách to áno. Čo je podľa Vás teda väčšia priorita? Zaujíma ma hlavne oblasť oznamov. Ak sa Vám zdá, že informovanosť cez sms zaťažuje rozpočet obce, prečo sa nešlo verziou zasielania správ cez e-mailové adresy, čo v prípade, že na Obecnom úrade je platený internet je v podstate bezplatné.
03. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, informácia o tom, že na činnosť aktualizácie webovej stránky obce nezamestnávame pracovníka, bola len reakcia na otázku, kto má túto činnosť na starosti. Samozrejme, že Vám dávam za pravdu, že informácia o odstávke tepla a teplej vody je dôležitejšia ako informácia o predaji. Preto je veľmi dôležité, že ma na takýto nedostatok upozorníte, na základe čoho dokážem potom prijať adresné opatrenia. Taktiež je pravdou, že zasielanie správ cez e-mailové adresy nezaťažuje obecný rozpočet na rozdiel od zasielania sms-správ. Oznámenia o vyhlasovaní oznamov formou sms-správ sme zvolili z dôvodu, že sa domnievame, že viac občanov disponuje mobilným telefónom, ako zriadenou e-mailovou schránkou (hlavne starší občania, ktorí vo veľkej miere túto službu tiež využívajú) a preto je táto služba dostupná väčšiemu počtu občanov, ktorí sa ju rozhodli využívať. Už v predchádzajúcej reakcii som informovala, že obec zabezpečila nového dodávateľa na poskytovanie služieb sms-správ, ktorá umožňuje taktiež ukladanie týchto správ na stránke obce. Už v tejto chvíli môžete na webovej stránke obce nájsť odkaz na službu MK HLAS, po rozkliknutí ktorého si môžete vypočuť správy vysielané v miestnom rozhlase. Veríme, že rozšírením služby touto formou sa vyhneme v budúcnosti prípadným nedostatkom v jej poskytovaní.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania