Parkovisko

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený

Na Domovine sa nachadza pravdepodobne nelegalne parkovisko pod obchodom. Neviem ci obec alebo majitel vyznacili miesto pred domom na chodniku. Nieje dodrzane 1,5 metra na chodniku kedze auto parkuje na celej sirke. Je toto znacenie schvalene dopravnym inspektoratom? Ak si ho majitel oznacil sam kedy ho na svoje naklady odstrani?

26. máj 2017

Ján

Dovod neriesenia?
29. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. K zriadeniu takéhoto parkovacieho miesta nebola obci doručená žiadna žiadosť. Obec k zriadeniu parkovacieho miesta nevydala žiadne súhlasné stanovisko a ani z príslušného dopravného inšpektorátu nebolo obci doručené súhlasné stanovisko k zriadeniu takéhoto parkovacieho miesta v prípade, že by sa takouto žiadosťou zaoberal tento orgán. Podnetom sa zaoberá komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
05. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti (ďalej len „komisia“) na základe telefonickej žiadosti starostky obce Zemianske Kostoľany Ing. Jany Školíkovej preverila podnet v službe odkaz pre starostu na obecnej internetovej stránke, ktorý sa týka nelegálneho parkoviska na ul. Domovina.
Preverením na mieste bolo zistené, že na ul. Domovina v Zemianskych Kostoľanoch pred rodinným domom č. 328 je na chodníku vyznačená vodorovná dopravná značka V10d Parkovacie miesto s vyhradeným státím bez dodatkovej zvislej dopravnej značky s prípadným vyznačením vozidiel, pre ktoré je parkovisko vyhradené, čiastočne zasahujúca do vozovky. Táto dopravná značka nebola vyznačená v súlade s platnou legislatívou a tak, ako je umiestnená, by ani nemohla byť vyznačená, nakoľko by neboli dodržané platné normy. Dňa 31.05.2017 sa komisií podarilo skontaktovať s osobou, ktorá toto dopravné značenie umiestnila. Táto osoba uviedla, že dopravné značenie na chodník vyznačil on, nakoľko mu pred bránou a vo výjazde s pozemku parkovali pravidelne vozidlá zákazníkov susedného obchodu a mnohokrát sa nevedel dostať so svojim vozidlom z dvora, resp. do dvora. Uviedol, že si myslel, že vyznačuje zákaz státia, nevedel význam tohto značenia a nebol si vedomý, že svojvoľne nemôže na chodníku vyznačiť dopravné značenie. Bol mu vysvetlený právny stav a menovaný prisľúbil, že uvedené dopravné značenie odstráni do siedmich dní. Mgr. Peter Hurtiš, predseda komisie


Ing. Jana Školíková, starostka obce
05. jún 2017

Ján

Takýto problém rieši tuším § 25, zákon č. 8/2009 Z.z.: (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty ..., u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. Čiže môže zavolať na 158 a oni to vyriešia
05. september 2017

Odpoveď samosprávy

Vyznačenie miesta na parkovanie bolo v priebehu mesiaca júl 2017 odstránené.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania