"Sneženie" v lete

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

V riešení

Ziadam aby obec dala uzavret hradzu nakolko pred burkou lieta popol po celej obci. Zriadovatel nieke schopny ani v teple a suche dni zabespecit polievanie

28. august 2017

Ján

????????
01. september 2017

Viktor

No pobavil som sa.
01. september 2017

Ján

Prekrasny den
02. september 2017

Občan

Treba zobrať na vedomie že toto leto bolo obzvlášť teple. Pri hrádzi viac prachu, pri čistička viac smradu, po celej obci rozhorúčené komunikácie. Mňa by skôr zaujímalo prečo v obciach i z menším rozpočtom dokážu občanom polievať obecné komunikacie a ZK čo majú i na to vozový park nie.
02. september 2017

Občan

Pán Ján
Neberte to osobne ale uzavretím hrádze ( hrádzi ) popol a prach s nich nezmizne. To ako keby sme uzavreli hranice so severnou Afrikou a už by k nám nedoletel saharsky piesok .
03. september 2017

Ján

Lenze tie postrekovace tam su nato aby sa popolcek polieval nie nato aby tam boli. Ked sa niekomo nechce ich pozapajat a spustit tak nech to uzavre. Keby sa hradza uzavrela navrch sa navezie hlina a popol dalej nebude lietat. Na saharu by bolo asi obtiazne navazat hlinu aby piesok nelietal. A cesty sa ako som si stihol vsimnut polievali aj v ZK.
04. september 2017

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorú samospráva označila za zodpovedný subjekt pri riešení podnetu.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
11. september 2017

Odpoveď samosprávy

Obec Zemianske Kostoľany upozornila vedenie Elektrárne Nováky, o.z. Zemianske Kostoľany na stav opísaný v podnete. V plnom znení zverejňujeme stanovisko vedenia k danému podnetu. Dňa 12. 9. 2017 sa na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch uskutoční pracovné rokovanie so zástupcami Slovenskej inšpekcie životného prostredia Banská Bystrica. O výsledkoch rokovaní Vás budeme informovať.

Vážená pani starostka,

Dovoľte nám reagovať na Vaše upozornenie na prášenie skládky stabilizátu.

Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky počas posledného obdobia (mimoriadne suché a veterné počasie) ENO prijala ďalšie opatrenia nad rámec Manipulačného poriadku dočasného odkaliska, ktoré je využívané ako skládka stabilizátu. Bolo zrealizované stretnutie s dodávateľom činností na prepravu a ukladanie stabilizátu, fi. HBP a.s. , za účelom vytvorenia ďalších organizačno – technických opatrení na zníženie prašnosti skládky. Budú vymedzené iba nevyhnutné koridory (niektoré budú špeciálne protiprašne upravené), kde sa bude môcť pohybovať technika, za účelom minimalizovania vytvárania prašného prostredia. Toto síce spôsobí vyššie náklady na ukladanie stabilizátu, ale minimalizovanie prášenia je aj pre nás priorita. Ostatné činnosti a opatrenia vyplývajúce z právoplatných rozhodnutí a predpisov samozrejme naďalej budeme dodržovať. Pred 2 týždňami ich plnenie bolo kontrolované Slovenskou inšpekciou životného prostredia Banská Bystrica a neboli zistené nedostatky.

Zo strednodobého pohľadu realizujeme ďalšie opatrenia – zabezpečenie zariadenia na „kontinuálne“ postrekovanie celej skládky. Táto akcia je mimoriadne technicky a finančne náročná (prebehli úvodné jednania s možným dodávateľom technológie) a jej uskutočnenie vyžaduje ešte ďalšie skúšky a technické úpravy a celý proces schvaľovania a realizácie.
Ing. Milan Bugár, riaditeľ závodu ENO


Ing. Jana Školíková, starostka obce
19. september 2017

Ján

Predpokladam ze rokovanie uz prebehlo.
01. október 2017

pasívny občan

Ing. Milan Bugár , riaditeľ závodu ENO,

Tepelné elektrárne všeobecne sú jedným z najväčším celosvetových znečisťovateľov klímy a subjektom zhoršovania životného prostredia, preto z vašej strany je úbohé hovoriť, že vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky... aký je ten váš rámec? Rámec čoho? Na jar fúka vietor, ste nepripravení, z odkaliska sa práši, v lete je teplo a fúka vietor, ste nepripravení, z odkaliska sa tiež práši, na jeseň fúka vietor, ste nepripravení, z odkaliska sa opäť práši. V zime však mrzne, praská vám potrubie, odpad tečie na cestu a opäť ste nepripravení. Pán Ing. Bugár, načo ste tam? Vaše kontinuálne postrekovanie skládky aj tak bude neúčinné pokiaľ Vás neroznesú na kopytách média....
P.S. ten monitorovací dron jedného občana /poslanca by mohol okrem dokumentovania súkromných pozemkov občanov sem tam skontrolovať aj prášnosť z odkaliska ...keďže oficiálne obec sa nevyjadrila.
06. február 2018

Odpoveď samosprávy

Obec Zemianske Kostoľany vydala v januári 2018 stanovisko k prevádzke zdroja znečistenia ovzdušia - skládke stabilizátu, kde určila povinnosť prevádzkovateľa dodržať stanovené podmienky, ktoré sa týkajú prevádzkovania skládky v oblasti prepravy, údržba dopravných ciest a manipulačných plôch, čistenia verejných komunikácií a priľahlého chodníka, ktorá je dopravnou cestou, obnovy dopravného značenia na tejto verejnej komunikácii, udržiavania vlhkosti povrchu uskladnenia prašných materiálov a zamedzenia prašnosti skládky pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok doplnením účinných technológií. Skládka môže byť prevádzkované len v súlade s prevádzkovým a manipulačným poriadkom schváleným Okresným úradom Prievidza, odborom životného prostredia. V prípade nedodržania jednotlivých podmienok môže byť súhlasné stanovisko obce k prevádzke skládky stabilizátu zrušené.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
30. september 2019

Ján

Bude uzavreta skladka ked sa opakuje prasnost?
27. august 2020

Ján

Stale dookola. Kedy sa uzavrie?
31. august 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve so žiadosťou o reakciu.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
09. september 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Zemianske Kostoľany
09. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
dňa 2. 9. 2020 sa na obecnom úrade uskutočnilo vo veci znečisťovania ovzdušia zo skládky inertného odpadu pracovné rokovanie s riaditeľom závodu Elektráreň Nováky v Zemianskych Kostoľanoch. Vedenie závodu bolo upozornené na podmienky súhlasu prevádzkovania zdroja znečisťovania. Okrem toho bol požiadaný, aby k situácii zaujal písomné stanovisko, ktoré tu zverejňujeme:

V 11/2017 vykonali SE-ENO pilotný pokus na elimináciu prášenia skládky stabilizátu.
Počas tohto pokusu boli na skládke nainštalované vodné delá, ktoré vytvárajú vodnú hmlu na zachytávanie vzlietnutých prachových častíc. K zariadeniam bola privedená vody a elektrická energia.
Počas skúšky a po jej vyhodnotení žiaľ SE museli konštatovať, že toto riešenie je nevhodné, nakoľko takýto spôsob iba eliminuje už vzlietnuté prachové častice. Z našej strany je potrebné vyriešiť spôsob, aby nedochádzalo už k samotnému vzlietnutiu prachových častíc, teda samotný povrch skládky aby bol upravený proti prášeniu.
V ďalších krokoch sme preorganizovali spôsob dopravy a ukladania stabilizátu tak, aby vozidlá jazdili výlučne iba po jednej trase na samotnej skládke, táto trasa sa sústavne kropí vodou pomocou polievacích vozidiel. Takéto opatrenie sa ukázalo ako účinné. Uvalcovaný a vytvrdnutý povrch skládky tak ostal bez narušenia vplyvom vozidiel.
Samozrejme neustále hľadáme aj iné opatrenia.
Pravidelne sa zahliňujú svahy skládky, kde je stabilizát ešte obnažený a vystavený poveternostným vplyvom (suché počasie, vysoké denné teploty, zvýšený rýchlosť vetra), čím sa zmenšuje plocha skládky s obnaženým stabilizátom.
Na skládku sme nainštalovali aj meteorologickú stanicu, ktorá nás online informuje o stave poveternostných podmienok v lokalite skládky a predpovedi počasia, čím môžeme včas a efektívne reagovať na potrebu zvýšenia opatrení, hlavne postrekovania a polievania skládky.
Zvyšujeme počty polievacích vozidiel, využívame aj ďalšie spôsoby skrápania skládky.
V súčasnosti prispôsobujeme cisternové vozidlo SE-ENO aj na takýto druh výkonu – polievanie ciest a plôch.
Opätovne a sústavne sa musíme zaoberať kontrolu a disciplínou vodičov a strojníkov na skládke, aby dohodnutá organizácia vozenia a ukladania bola vykonávaná s čo najmenším negatívnym vplyvom skládky na životné prostredie, hlavne prášenie skládky.
Pripravujeme sa tiež na rokovania s dotknutými kontrolnými a povoľovacími orgánmi o možnosti ešte výraznejšieho zmenšenia prevádzkovanej plochy skládky, teda opäť ešte zmenšiť „živú“ plochu skládky a ostatnú časť zafixovať proti prášeniu vrstvou vhodného materiálu.
Radíme sa aj s odborníkmi na danú problematiku a to z pohľadu rozšírenia súčasnej technológie na postrekovanie skládky pevnými rozvodmi. Avšak zrejme by musel prebehnúť aj proces EIA, v kladnom prípade potom projektová a povoľovacia príprava a následná realizácia. Toto je však proces na dlhší čas.
Prevádzkovanie skládky stabilizátu plánujeme ukončiť v roku 2023 a následne ju uzavrieť a zrekultivovať na „zelenú plochu“ tak, ako to bolo v rokoch 2012-2013 zrealizované na Pôvodnom odkalisku Zemianske Kostoľany.
Ing. Miroslav Piaček, riaditeľ závodu

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.