B. Nemcovej-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený
meno
Občan 02. marca 2020

Dobrý deň,
tešili sme sa z nového chodníku a mostu necelé 3 mesiace. Je zničený a prepadnutý. Cez chodník prešlo nákladné auto, vidieť aj koľaje vedľa.

Moja prvá otázka: Kto opravu teraz zaplatí?

Druhá otázka: Prečo ste nedali spraviť aspoň na časti chodníka zábradlie?

Ešte jedna pripomienka: Smetiaky na triedený odpad pri potravinách Koruna sú v zľabe, prirazene k stene budovy kvetinarstva (je už aj pekne zničená) a vrchný kryt smetisku sa nedá otvorit, keď príde občan s taškou vytriedeného odpadu.
Ďakujem
Občan

21. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
poškodenie nového chodníka nás taktiež veľmi mrzí, v tomto čase je už opravený. Opravu sme zrealizovali vlastnými silami. Na stavbu lávky cez potok vrátane prístupového chodníka bola spracovaná projektová dokumentácia oprávnenou osobou v stavebníctve a v zmysle tejto dokumentácie a na základe vyjadrení dotknutých orgánov bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bola stavba realizovaná. Zábradlie popri komunikáciách plní bezpečnostnú funkciu pre chodcov. V tomto prípade zábradlie vedľa chodníka nemá opodstatnenie vzhľadom na to, že chodník je umiestnený v rovinatom teréne. Z tohto dôvodu riešenie zábradlia nebolo ani súčasťou projektu. Čo sa týka umiestnenia kontajnerov na separovaný odpad, tento problém bol odstránený doplnením prefabrikátov do žľabu. Kontajnery sú teraz umiestnenie v rovine a preto by ich nevhodné umiestnenie už nemalo spôsobovať problém pri ukladaní odpadu.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
21. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Fotodokumentácia v prílohe.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.