4. apríla-zámena/zber starých novín a letákov

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Uzavretý
meno
obcan 16. mája 2020

Dobrý deň, zaujímalo by ma, prečo v našej obci nie je možné zameniť staré noviny a letáky za hygienické potreby. V ostatných dedinách to robia. Pán uviedol, že z našej dediny ho vyhnali, lebo papier sa zbiera v škole a v škôlke.
Toto sa mi nezdá, ako pomoc občanov. Prečo by sme mali nosiť papier do školy? Hlavne starí ľudia môžu ušetriť pár centov a zbaviť sa nepotrebných novín.
Ďakujem za odpoveď.

13. jún 2020

obcan

Som sklamaný, že som do dnešného dňa nedostal odpoveď.
13. jún 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme opätovne preposlali samospráve so žiadosťou o reakciu.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
16. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zber a financovanie zberu separovaných druhov odpadov (plasty, sklo, papier, VKM obaly, kovy) zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy pre každú obec na území SR organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorých je na Slovensku registrovaných Ministerstvom životného prostredia SR aktuálne 10. Iste ste v celoslovenských médiách zaznamenali začiatkom tohto roka informáciu, že v obciach došlo k situácii, že niektoré tieto spoločnosti ku koncu roka 2019 zaslali obciam výpoveď zmluvy, t.z., že od 1. 1. 2020 mala tieto služby zabezpečovať aj pre našu obec nová spoločnosť. K uzatváraniu zmlúv dochádza tým spôsobom, že obec nahlási na Ministerstvo životného prostredia SR a na Koordinačné centrum pre prúdenie obalov informáciu, že k termínu 31. 12. 2019 dochádza k ukončeniu zmluvy o zbere separovaných druhov odpadov. Takéto obce sú zaradené do zlosovania, ku ktorému dochádza vo vopred stanovených termínov. Podstatou zlosovania je, že organizácie zodpovednosti výrobcov si vyberajú obce, pre ktoré búdu zabezpečovať financovanie a zber separovaných druhov odpadov. V roku 2020 došlo ku kurióznej situácii, ktorú nevedelo riešiť ani Ministerstvo životného prostredia SR, že žiadna spoločnosť nemala záujem zabezpečovať financovanie a zber separovaných druhov odpadov v obciach, ktoré k 1. 1. 2020 zostali bez zmluvného vzťahu, vrátane našej obce, a to z dôvodu, že v systému zberu, ktorý nastavil štát, je málo finančných prostriedkov na financovanie zberu vo všetkých obciach Slovenska. Na hornej Nitre bola takýchto obcí viac ako polovica. Preto zostalo viac-menej na starostoch, či dokážu osloviť niektorú z desiatich spoločností a spoločnými rokovaniami dohodnúť podmienky, za ktorých by niektorá z týchto spoločností bola ochotná zabezpečovať v danej obci financovanie a zber separovaného odpadu. Našej obci sa podarilo takúto spoločnosť zabezpečiť v druhej polovici mesiaca február 2020 a v záujme úspešných rokovaní, ktorými malo byť uzavretie zmluvy, musela obec (ako aj iné obce pri vlastných rokovaniach) pristúpiť ku kompromisom. Každá táto spoločnosť - organizácia zodpovednosti výrobcov - má uzatvorené vlastné zmluvy s výrobcami obalov, ktoré vkladajú do systému finančné prostriedky a preto táto spoločnosť predkladá obci alternatívy zberu jednotlivých druhov odpadov. Čo sa týka zberu papiera, táto spoločnosť nemá možnosť výmeny starého papiera za hygienické potreby, pretože v recyklačnom systému nemá pravdepodobne uzatvorenú zmluvu práve s výrobcom hygienických potrieb, ktorý by mu tieto ako protihodnotu poskytoval. Preto tento spôsob nebol ani predmetom úpravy v poslednom schvaľovacom procese všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Je nám veľmi ľúto, že sa nemôžeme zaradiť medzi obce, ktorým pre ich občanov organizácia zodpovednosti výrobcov túto službu poskytuje. Vzhľadom na nedokonalý systém zberu, o potrebách zmeny Združenie miest a obcí Slovenska neustále rokuje s vládou a príslušnými ministerstvami, sa obce stali rukojemníkmi organizácií zodpovednosti výrobcov a často si nedokážu alebo nemôžu diktovať podmienky, za ktorých by chceli odpadové hospodárstvo na svojom území riešiť. Stále však veríme a dávame nádej možnosti, že dôjde k zmene legislatívy, ktorá postaví obce do polohy silnejšieho hráča, aby si svoje predstavy dokázali aj naplniť.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
16. jún 2020

pasívny občan

Dobrý deň,
na dnešnú reakciu našej pani starostky sa nedá nereagovať. Tak padne otázka, že prečo zakázala podnikateľovi vykupovať papier za ktorý on dával toaletný papier. Ona ako ju poznáme odbočí od témy, pospomína všetko len nie podstatu otázky!!!! Tak aká je odpoveď pani starostka. Prečo ste zakázali súkromnému podnikateľovi vykupovať papier, čím mu bránite v slobodnom podnikaní? Jeho vyjadrenie bolo také, že VY osobne ste mu to nepovolili a preto MY občania, ktorí sme žiaľ nemali na výber a aj sme VÁS volili, musíme chodiť odovzdávať ako chudáci papier do iných obci, kde si občanov VÁŽIA, kde nebránia výkupu papiera v čom je rozdiel od VÁS a netrepú tu bludy ohľadom zákonov, ministerstva a hádzať zodpovednosť na iného, len nie na VÁS!!! Robíte to dlhodobo a účelovo. Všetci zato môžu len nie VY!!! Tieto VAŠE frázy si radšej ušetrite do úvodníka VÁŠHO propagačného informátora. Ďakujem, ale už VÁS tu niektorí máme plné zuby za tieto vaše výhovorky.
22. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, účelom môjho príspevku bolo vysvetliť, akým systémom prebieha v obci zber separovaných druhov odpadov. Ospravedlňujem sa, že som pravdepodobne nepochopila podstatu podnetu. Zamerala som sa však na jedinú otázku, ktorá bola v podnete položená, a to, prečo v našej obci nie je možné vymeniť staré letáky a noviny za hygienické potreby. Podstatou podnetu ale teda zrejme bolo, prečo som JA OSOBNE vyhnala podnikateľa, ktorý tieto služby pre niektoré obce zabezpečuje, z obce. Týmto verejne prehlasujem, že s takýmto podnikateľom som sa nikdy nestretla na žiadnom pracovnom rokovaní ani pri inej príležitosti, nikdy mňa osobne s takouto ponukou služieb žiadny podnikateľ neoslovil a nikdy som takéhoto podnikateľa z obce nevyhnala, pretože som ani nevedela, že by sa mal na území našej obce niekedy nachádzať. V archívnych dokumentoch obce je však k dispozícii dokument, ktorý bol obci pravdepodobne doručený začiatkom roka 2013. Ide o návrh zmluvy o výkupe vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, ktorej predmetom je výkup zberového papiera, predloženej obci v zastúpení starostkou obce Ing. Helenou Kovačovou, ktorá nebola zo strany obce podpísaná (v prílohe). Je pochopiteľné, že občania vždy radi porovnávajú spôsob poskytovania jednotlivých služieb medzi obcami. V oblasti odpadového hospodárstva je preto nepochybne potrebné porovnať aj výšku poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec Zemianske Kostoľany od občanov dlhodobo vyberá jeden z najnižších poplatkov za odpady a najmenej siaha občanom do ich peňaženiek. Do konca roka 2019 to bola suma 10,95 €/rok/osoba, za rok 2020 je to suma 14,64 €/rok/osoba. V porovnaní s obcou Bystričany alebo Kamenec pod Vtáčnikom dochádza pri štvorčlennej rodine k úspore až 21,44 € ročne, oproti Čereňanom môžeme hovoriť o úspore až 33,44 € ročne. Prehľad poplatku za odpady na jednu osobu a rok v iných obciach a mestách okresu Prievidza: Čereňany 23 €, Horná Ves 30 €, Kamenec pod Vtáčnikom 20 €, Opatovce nad Nitrou 31 €, Poruba 29 €, Radobica 29,638 €, Nováky 16 €, Oslany 14,64 €, Bystričany 20 €, Lehota pod Vtáčnikom 24 €.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
12. júl 2020

obcan

Vážená pani starostka , tak som si pozrel čo ste napísali o poplatkoch v iných dedinách. Oni sice platia viac, ale aj častejšie vyvážajú. Cerenany,Oslany,Radobica a Horná Ves napríklad plasty každý mesiac,sklo 6krat do roka, kovové obaly každý mesiac a papier 3 razy do roka.
Ja som nepotreboval aby ste mi vypísali zákony. Ja tomu aj tak nerozumiem. Skorej som čakal,že napíšete že ak je záujem o výmenu papieru tak tomu pánovi zavoláte. Viete taký ludsky prístup som čakal. S pozdravom
Obcan

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania