Ľ. Štúra-rozložiteľný biologický odpad

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

V riešení
meno
Obec Zemianske Kostoľany 30. júna 2020

Dobrý deň, chcem sa opýtať kde mám dávať pokosenú trávu a rozložiteľný biologický odpad, keď po troch týždňoch používania kompostera je plný.
A kedy bude otvorený zberný?

15. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
kompostéry odovzdávané do domácností boli zaobstarané prostredníctvom nenávratnej dotácie, pričom každá domácnosť má nárok na odovzdanie jedného kompostéra zdarma. Biologicky rozložiteľný odpad má vlastnosť počas procesu hnitia rýchlo znižovať svoj objem, preto veríme, že s odstupom času sa priestor vo Vašom kompostéri uvoľnil a pri ďalšom kosení ho použijete na likvidáciu ďalšieho odpadu. V prípade, že ste vlastníkom oveľa väčšieho pozemku ako ostatní občania a jeden kompostér Vám nepostačuje, na trhu sú v ponuke voľne predajné kompostéry, ktoré si môžete zabezpečiť kúpou. Keďže kompostéry získané z prostriedkov dotácie sú už takmer všetky rozdané jednotlivým domácnostiam, obec uvažuje nad možnosťou zakúpenia určitého počtu ďalších kompostérov do obce, ktoré bude občanom odpredávať za nákupnú cenu. Tento zámer však musí obec najskôr zabezpečiť finančným krytím.

Ing. Jana Školíková, starostka obce
15. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Na zámer vybudovania zberného dvora obec nebola úspešná so žiadosťou na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Keďže obec nemá na tento zámer finančné krytie, na vybudovanie zberného dvora musíme hľadať iné zdroje alebo vzhľadom na finančnú náročnosť projektu budovať zberný dvor postupne z vlastných zdrojov.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania