Oprava sĺpiku na vlajku - Námestie Matice slovenskej

Zodpovednosť za riešenie: Žiar nad Hronom

Vyriešený

Zaslal: Odkaz pre starostu, 08. augusta 2016

Na námestí Matice slovenskej pred hlavným vchodom do Bieleho domu sú dva stĺpy na vlajky. Stĺp, ktorý je bližšie k Bielemu domu sa pri vetre rozkýva a oceľové lanko udiera o trup stĺpu. Toto býva pomerne hlasno počuť najmä v noci, a je to dosť nepríjemné.
Chcem Vás týmto poprosiť o vykonanie drobnej opravy - buď napnutie oceľového lanka alebo jeho nahradenie za nylonové.

09. august 2016

Odpoveď samosprávy

Podnet je v riešení, hľadáme technické možnosti, ako zamedziť tomuto hluku. O výsledku vás budeme informovať.

Mgr. Katarína Reiterová
Marketingová komunikácia
Kancelária primátora mesta
MsÚ Žiar nad Hronom
07. september 2016

Odpoveď samosprávy

Podnet bol vyriešený

Mgr. Katarína Reiterová
Marketingová komunikácia
Kancelária primátora mesta
MsÚ Žiar nad Hronom

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.