Cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky), Neriešené podnety

Výtlky na ceste

- Nám. Matice Slov.


15. septembra 2017

Zodpovednosť: Žiar nad Hronom

Neriešený