17. marca 2020

Žilinská MHD prijíma nové opatrenia

Od 16. marca prijíma Dopravný podnik mesta Žiliny, v záujme zdravia cestujúcich, opatrenie vo forme zákazu nástupu cestujúcich bez rúška. Do vozidla teda môžu nastúpiť iba cestujúci, ktorí budú mať na tvári ochranný prvok v podobe rúška alebo alternatívneho zahalenia tváre, ako napríklad šálom, šatkou a pod. Taktiež bude zakázané nastupovať a vystupovať prvými dverami na vozidle mestskej hromadnej dopravy a zamedzený je prístup do prednej časti vozidla. Z rovnakých dôvodov dopravný podnik zrušil dopytové otváranie dverí. Vodiči sú podľa usmernenia povinní otvárať všetkých zastávkach. Pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou zároveň odporúčame cestujúcim používať rukavice. Všetky, doteraz prijaté, opatrenia súvisia s elimináciou prenosu nákazy koronavírusom, a teda ochrany všeobecného zdravia cestujúcich, ako i vodičov MHD. Preto prosíme všetkých cestujúcich, aby sa správali zodpovedne, ohľaduplne a rešpektovali všetky prijaté opatrenia. Pripomíname, že od pondelka 16. marca až do odvolania bude MDH v Žiline premávať v prázdninovom režime. Prevádzka MHD počas víkendu zostáva nezmenená. Viac informácií nájdete aj na: www.dpmz.sk.