07. apríla 2020

Vývoz komunálneho odpadu v pondelok 13. apríla nebude, uzatvorené budú aj zberné dvory

Mesto Žilina oznamuje, že v pondelok 13. apríla 2020 nebude realizovaný vývoz komunálneho odpadu a vývozné dni budú posunuté o jeden deň. Harmonogram vývozu odpadu bude zverejnený na internetovej stránke mesta: www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto. V termíne od 10. do 13. apríla 2020 budú zároveň zatvorené oba zberné dvory, na Jánošíkovej ulici č. 14 v Žiline a v Považskom Chlmci.